Public relations

l-vrouw-beelden

De inhoud van uw boodschap en de manier waarop u die communiceert is belangrijk voor de relaties met uw publieksgroepen. Een goede balans tussen inhoud en communicatiekanaal is medebepalend voor het imago van uw organisatie. Een persbericht, een blog, een vakartikel, een rondetafelsessie of een presentatie op een congres: het is een afgewogen mix van zorgvuldig geselecteerde communicatiemiddelen, die uw goed geformuleerde boodschap naar de markt brengt. Wij kunnen u adviseren over de aanpak en samen met u het plan uitvoeren.

Geïnteresseerd?
Neem vrijblijvend contact met ons op!