Quint Wellington Redwood over Contact Media

Quint- Voorbeeld

Jeroen Raijmakers Quint“Contact Media en Quint Wellington Redwood werken al jaren samen. Onze drukbezette consultants hebben niet altijd tijd om aan artikelen te werken, terwijl ook in onze business geldt publish or perish. Maar Contact Media beperkt zich bij Quint niet alleen tot artikelen. We laten ook white papers schrijven, in overleg met onze experts. White papers zijn net als artikelen prachtige hulpmiddelen voor onze inbound marketing.

Contact Media is ook actief op het gebied van PR. Ze verspreiden al langer onze persberichten, maar zetten daaromheen nu ook een PR-beleid op.

Quint is in meerdere landen actief. De content die we hier produceren, vertalen we en zetten we internationaal in. Zo bezien is Contact Media een belangrijke partner voor ons. Misschien belangrijker nog wel: het is een betrouwbaar bureau, dat met ons meebeweegt en waarmee het prettig werken is.”

Jeroen Raijmakers, marketing manager, Quint Wellington Redwood